Kreativitet och miljö

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kreativitet_och_miljo.pdfOriginal submission2.73 MBAdobe PDFDownload
kreativitet_och_miljo.pdfSecondary copy7.24 MBAdobe PDFDownload
Title: Kreativitet och miljö
Authors: Buttimer, Anne
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/10744
Date: 1-Jan-1986
Online since: 2019-06-06T09:00:45Z
Abstract: Bakgrund Vart går du när du behöver koncentrera din energi på att slutföra ett viktigt arbete? Till vem eller vad vänder du dig för inspiration, kritik och stöd? Finns det något slags rytm i växlingen mellan ensamhet och interaktion som bidrar till din egen kreativitet i ditt vardagsarbete?
Type of material: Journal Article
Journal: Dialoger
Issue: 1
Keywords: CreativityEnvironment
Language: other
Status of Item: Peer reviewed
Appears in Collections:Geography Research Collection

Show full item record

Page view(s)

100
checked on Nov 12, 2019

Download(s)

9
checked on Nov 12, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.