Náisiúnachas leamh i 'bpobal inbhuanaith' in aice le teorainn na Fraince agus na Gearmáine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Watson_2013_Náisiúnachas_leamh._Irish_Journal_of_Sociology.pdf345.39 kBAdobe PDFDownload
Title: Náisiúnachas leamh i 'bpobal inbhuanaith' in aice le teorainn na Fraince agus na Gearmáine
Authors: Watson, Iarfhlaith
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/5632
Date: May-2013
Online since: 2014-06-05T13:40:11Z
Abstract: Patriotism is not completely dissimilar to nationalism, it is a type of nationalism. One could say that patriotism is a type of cold or banal nationalism. In Germany, in places and on occasions one would expect banal symbols of the nation, they are absent, or deliberately played down. Nonetheless, the nation is presented using the best available evidence, i.e. the things of which the nation is most proud. Although the symbolism is not apparent in them, they provide banal support for national pride and they have the potential to become national symbols in circumstances of hot nationalism. In this paper an ecologically friendly neighbourhood in Germany is discussed as an example of these types of dormant symbols.
Níl an tírghrá go hiomlán difriúil leis an náisiúnachas, is cineál náisiúnachais é. D’fhéadfá a rá gur cineál náisiúnachas fuar nó leamh ('banal') é an tírghrá. Sa Ghearmáin, in áiteanna agus ar ócáidí a mbeifí ag súil le siombailí an náisiúin a bheith ann go leamh, níl siad ann ar chor ar bith, nó tá siad íoslaghdaithe d’aon turas. Ach fós cuirtear náisiúin i láthair leis an bhfhianaise is fearr dá bhfuil ar fail .i. na rudaí a mó a mbíonn bród ar an náisiún astu. Cé nach bhfuil an siombalachas soiléir iontu seo tugann na rudaí sin tacaíocht leamh don bhród náisiúnta agus tá an cumas iontu a bheith ina siombailí náisiúnta sa chás go dtiocfadh an náisiúnachas te i gceist. Sa pháipéar seo pléitear ceantar éiceolaíoch sa Ghearmáin mar shampla de na cineálacha siombailí folaigh seo.
Type of material: Journal Article
Publisher: Manchester University Press
Journal: Irish Journal of Sociology
Volume: 21
Issue: 1
Start page: 68
End page: 83
Copyright (published version): 2013 Irish Journal of Sociology
Keywords: Banal nationalismPatriotismIdeology
DOI: 10.7227/IJS.21.1.6
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
Appears in Collections:Sociology Research Collection

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.