TG4 Féiniúlacht agus Saoránacht

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Watson_2001_TG4_Féiniúlacht_agus_Saoránacht._Irish_Journal_of_Sociology.pdf281.09 kBAdobe PDFDownload
Title: TG4 Féiniúlacht agus Saoránacht
Authors: Watson, Iarfhlaith
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/5634
Date: 2001
Abstract: Pléitear stair an chraolacháin Ghaeilge thar na cúig bliana is seachtó ó thosaigh an stáisiún raidid 2RN, suas go dtí an lá atá innin ann agus teacht TG4. Cuirtear an argóint chun cinn go bhfuil coimhlint ann idir dhá idé—eolaíocht — bíonn daoine ag súil go mbeidh TG4 in ann freastal ar an mhionlach a labhrann Gaeilge agus teacht ar airgead ó fhógraíocht a bhíonn ag brath ar lucht féachana níos mó ná mar atá fáil i mease lucht labhartha na Gaeilge amháin. Ar an lámh eile de thig le TG4 ról tábhachtach a bheith aici mar réimse miotasach inar féidir le Gaeilgeoirí a bhféinuúlacht a dhlisteanú.
Type of material: Journal Article
Publisher: Manchester University Press
Journal: Irish Journal of Sociology
Volume: 10
Issue: 2
Start page: 1
End page: 12
Copyright (published version): 2001 Irish Journal of Sociology
Keywords: Broadcasting--IrelandIrish language broadcastingTG4
Other versions: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=14660639&site=ehost-live
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
Appears in Collections:Sociology Research Collection

Show full item record

Google ScholarTM

Check


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.