Forest Biomass Processing Glossary: English-Czech and Czech-English glossary

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glossary.pdf18.05 MBAdobe PDFDownload
Title: Forest Biomass Processing Glossary: English-Czech and Czech-English glossary
Authors: Klvac, Radomir
Devlin, Ger
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/6155
Date: 2011
Abstract: Práve je Vám predkládán výkladový slovník zabývající se terminologií vztahující se ke zpracování lesní biomasy. Vysvetlované výrazy jsou rozdeleny do 5 kategorií a to: charakteristika porostu a zdroju, težba a soustredování, zpracování, odvoz a jednotky. V rámci každé z uvedených oblastí jsou výrazy trídeny podle abecedy. Tam, kde byla identifikována synonyma je uprednostnovaný termín vysvetlen a termín, který je dle názoru autoru zastaralý a nevhodný se odkazuje na termín prioritní. Nekteré výklady pojmu jsou podporeny obrazovou prílohou a je umístena ve stredu publikace. We have the pleasure of presenting you with this explanatory dictionary-glossary of in-forest biomass processing related terminology. The explained terms are divided into five categories as follows: description of stand and raw material, logging, processing, haulage and units. In each of these fi elds, the terms are presented in alphabetical order. Where synonyms are identified, an explanation is given of the preferred term and the term which, in the authors’ opinion, is obsolete and inadequate, refers to the priority term. The interpretation of some terms is supported with illustrations in the figure section.
Funding Details: European Commission - Seventh Framework Programme (FP7)
Type of material: Book
Publisher: Lesnická práce
Copyright (published version): 2011 Radomir Klvac and Lesnická práce
Keywords: Zpracování dřevaTěžba dřevaLoggingWood processingBilingual glossary
Language: cs
en
Status of Item: Peer reviewed
ISBN: 9788074580192
Appears in Collections:Biosystems and Food Engineering Research Collection

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.