Ciarán Ó Con Cheanainn 1981-2009

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadCiarán.pdf73.31 kBAdobe PDF
Title: Ciarán Ó Con Cheanainn 1981-2009
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9083
Date: Dec-2009
Online since: 2017-12-11T10:34:27Z
Abstract: Cailleadh Ciarán Ó Con Cheanainn agus é i mbláth na hóige ar 3 Feabhra 2009. Amhránaí cruthanta sean-nóis ab ea é a raibh cáil fé leith bainte amach aige sa bhaile agus i gcéin. Nocht bua an cheoil go luath ina shaol nuair a bhuaigh sé Duais Phléaráca na Bliana 1995 agus Duais Fhleadh Cheoil na hÉireann an bhliain chéanna. Ní raibh séach sna déaga óga ag an am, ach ba léir go raibh mórán le teacht ón amhránaí breá seannóis seo. Lean sé den amhránaíocht, ag foghlaim agus ag forbairt a cheirde sna ranganna sean-nóis i gColáiste Lurgan, Indreabhán, faoi stiúir Mháire Pheter Uí Dhroighneáin. Go grod ina dhiaidh sin, thosnaigh na gradaim ag teacht ina threo.
Type of material: Journal Article
Publisher: Folklore of Ireland Council
Journal: Béaloideas
Volume: 77
Start page: 122
End page: 124
Copyright (published version): 2009 Folklore of Ireland Council
Keywords: Sean-nós songFingal music awardsCiarán Ó Con Cheanainn
Other versions: http://www.jstor.org/stable/20799579
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

856
Last Week
4
Last month
14
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

14
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.