Aistriúcháin ó Chorcaigh i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MACE.pdf229.57 kBAdobe PDFDownload
Title: Aistriúcháin ó Chorcaigh i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9799
Date: 1999
Online since: 2019-04-03T12:12:46Z
Abstract: Áirítear an t-aistriúchán, mar genre, a bheith ina chuid thábhachtach de chorpus litríochta na Gaeilge fén deichiú aois. Bailíodh, oiriúnaíodh agus cuireadh le chéile abhar agus téamaí nua ó fhoinsí clasaiceacha sa tréimhse go dtí san agus do tháinig bláthú mór ar an obair seo anall go dtí an dara aois déag. Freagraíonn an fuadar chun aistriúcháin a chur ar fáil don fhorás a tháinig ar an dteangain féin nuair a tháinig an Mheán-Ghaeilge (900-1200 AD) chun cinn; agus léiríonn sé, leis, literati na linne sin a bheith ag luí amach ar a dteangain dhúchais a úsáid mar mheán scríte. Deineadh mórchuid cuimsitheoireachta agus mórán múnlála ar abhar ón Laidean i gcás saothrú ar bheathaí na naomh, ar phrós agus ar fhilíocht eaglasta trí chéile, mar shampla, I gcás na scéalaíochta agus na filíochta, i gcás théacsaí dlí agus i gcás na staireaghrafaíochta Áirítear, ina theannta san, an tréimhse ón gceathrú aois déag go dtí an séú aois déag mar thréimhse ina raibh tionchar Mhór-Roinn na hEorpa go láidir le rianadh in aistriúcháin go Gaeilge ar abhar leighis agus ar abhar fealsúnachta, ar an naomhsheanchas agus ar théacsaí cráifeacha, ar abhar eolaíochta agus ar an scéalaíocht. Ní hamháin gur lean tionchar na litríochta clasaicí ar shaothair na NuaGhaeilgeMoiche ach do bhí chomh maith, aistriúcháin agus cuimsitheoireacht á ndéanamh ar abhar ó litríocht na Fraincise agus ó litríocht an Mheán-Bhéarla.
Type of material: Book Chapter
Publisher: Nodus Publikationen
Keywords: Mheán-Ghaeilge (900-1200 AD)Don fhorás a tháinig ar an dteangainNuatheanga
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
Is part of: Poppe, E., Tristam, H.L.C. (eds.). Übersetzung, Adaptation und Akkulturation im insularen Mittelalter
ISBN: 3-89323-614-7
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

395
Last Week
5
Last month
checked on May 14, 2021

Download(s)

81
checked on May 14, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.