Aistriúcháin ó Chorcaigh i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNí Úrdail, Meidhbhín-
dc.date.accessioned2019-04-03T12:12:46Z-
dc.date.available2019-04-03T12:12:46Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.isbn3-89323-614-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10197/9799-
dc.description.abstractÁirítear an t-aistriúchán, mar genre, a bheith ina chuid thábhachtach de chorpus litríochta na Gaeilge fén deichiú aois. Bailíodh, oiriúnaíodh agus cuireadh le chéile abhar agus téamaí nua ó fhoinsí clasaiceacha sa tréimhse go dtí san agus do tháinig bláthú mór ar an obair seo anall go dtí an dara aois déag. Freagraíonn an fuadar chun aistriúcháin a chur ar fáil don fhorás a tháinig ar an dteangain féin nuair a tháinig an Mheán-Ghaeilge (900-1200 AD) chun cinn; agus léiríonn sé, leis, literati na linne sin a bheith ag luí amach ar a dteangain dhúchais a úsáid mar mheán scríte. Deineadh mórchuid cuimsitheoireachta agus mórán múnlála ar abhar ón Laidean i gcás saothrú ar bheathaí na naomh, ar phrós agus ar fhilíocht eaglasta trí chéile, mar shampla, I gcás na scéalaíochta agus na filíochta, i gcás théacsaí dlí agus i gcás na staireaghrafaíochta Áirítear, ina theannta san, an tréimhse ón gceathrú aois déag go dtí an séú aois déag mar thréimhse ina raibh tionchar Mhór-Roinn na hEorpa go láidir le rianadh in aistriúcháin go Gaeilge ar abhar leighis agus ar abhar fealsúnachta, ar an naomhsheanchas agus ar théacsaí cráifeacha, ar abhar eolaíochta agus ar an scéalaíocht. Ní hamháin gur lean tionchar na litríochta clasaicí ar shaothair na NuaGhaeilgeMoiche ach do bhí chomh maith, aistriúcháin agus cuimsitheoireacht á ndéanamh ar abhar ó litríocht na Fraincise agus ó litríocht an Mheán-Bhéarla.en_US
dc.language.isogaen_US
dc.publisherNodus Publikationenen_US
dc.relation.ispartofPoppe, E., Tristam, H.L.C. (eds.). Übersetzung, Adaptation und Akkulturation im insularen Mittelalteren_US
dc.subjectMheán-Ghaeilge (900-1200 AD)en_US
dc.subjectDon fhorás a tháinig ar an dteangainen_US
dc.subjectNuatheangaen_US
dc.titleAistriúcháin ó Chorcaigh i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilgeen_US
dc.typeBook Chapteren_US
dc.internal.authorcontactothermeidhbhin.niurdail@ucd.ieen_US
dc.statusPeer revieweden_US
dc.neeo.contributorNí Úrdail|Meidhbhín|aut|-
dc.internal.rmsid1277100-
dc.date.updated2017-11-28T14:31:33Z-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MACE.pdf229.57 kBAdobe PDFDownload
Show simple item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.