Annála Inse Faithleann an ochtú céad déag agus cath Chluain Tarbh

Files in This Item:
 File SizeFormat
Downloadsaíocht.pdf239.76 kBAdobe PDF
Title: Annála Inse Faithleann an ochtú céad déag agus cath Chluain Tarbh
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9802
Date: Oct-2005
Online since: 2019-04-04T07:49:39Z
Abstract: Cuid thábhachtach de shaothrú léann na Gaeilge san ochtú céad déag ab ea é abhar staire dúchais a theaglamú agus a thabhairt le chéile: ba chás leis an lucht léinn ag an am, idir scríbhneoirí agus léitheoirí, an staireagrafaíocht féin. Níorbh ionadh san, gan dabht, toisc ceist an aitheantais agus tuiscintí i leith an chultúir Ghaelaigh a bheith ag athrú de réir a chéile in Éirinn san am úd. Fairis sin, bhí tábhacht nach beag ag gluaiseacht na hársaíochta agus ag an athrú dá réir a chuaigh ar phátrúntacht na scríobhaithe dúchais Ghaeilge san ochtú céad déag. Bhí bonn leagtha cheana féin fé athinsint na staire sa tseachtú haois déag san Eoraip trí chéile, gan amhras, nuair a tháinig tuiscintí nua ar an stair agus ar an staireagrafaíocht. Cuimhnímid i gcás na hÉireann, mar shampla, ar an bhflosc chun taifeadta a thaispeáin Míchéal Ó Cléirigh agus a chomh-Phróinséiseánaigh idir na blianta 1632 agus 1636 gurbh é Annála Ríoghachta Éireann a thoradh san; nó fós ar Foras Feasa ar Éirinn Shéathrúin Chéitinn a mheas (fé mar a áitimh sé féin sa réamhrá ansúd) ‘ná’r bh’oircheas comhonóraighe na hÉireann do chrích, agus comh-uaisle gach foirne d’ár áitigh í, do dhul i mbáthadh, gan luadh ná iomrádh do bheith orra’.
Type of material: Journal Article
Publisher: Eighteenth-Century Ireland Society
Journal: Eighteenth-Century Ireland
Volume: 20
Start page: 104
End page: 119
Copyright (published version): 2005 Eighteenth-Century Ireland Society
Keywords: Cath Chluain TarbhLéann na GaeilgeOchtú céad déagStaire
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
ISSN: 0790-7915
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

453
Last Week
7
Last month
15
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

1
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.