Seachadadh Cath Cluana Tarbh sna lámhscríbhinní

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadLCC_34.pdf267.27 kBAdobe PDF
Title: Seachadadh Cath Cluana Tarbh sna lámhscríbhinní
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9803
Date: Apr-2004
Online since: 2019-04-04T07:59:21Z
Abstract: Is féidir a áiteamh go bhfuil Cath Cluana Tarbh (CCT) ar cheann desna scéalta próis is líonmhaire a cóipeáladh, b’fhéidir, i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge. In aiste réamhráidh a ghabhann lena eagrán de Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne ón mbliain 1857, cuirim i gcás, luaigh Standish H. O’Grady CCT i measc na scéalta próis a bhí ‘popular and well known’ i litríocht na Gaeilge. Beagán fé bhun fiche bliain ina dhia’ san, scríbh Proinsias Ó Catháin aiste dar teideal ‘Report on the present state of the Irish Language and literature in the Province of Munster’. D’áirimh an Cathánach ansúd go raibh CCT ar cheann desna scéalta ba choitianta a bhí á scaipeadh sa dara leath den naoú céad déag i lámhscríbhinní Gaeilge na Mumhan.Tagann an fhianaise fé mar atá sí inniu againn leis an méid sin. Tá naoi is cheithre scór lámhscríbhinní tagaithe anuas slán chugainn ina bhfuil an scéal próis dar teideal CCT mar chuid dá n-abhair. Go deimhin, is ceart aon fhoinse amháin eile a áireamh anso chomh maith i.e. LS 27 aluaigh an Canónach Pádraig de Paor i measc na lámhscríbhinní Gaeilge a bhí ina sheilbh.Tá an lámhscríbhinn úd ar iarraidh inniu ó chnósach an Phaoraigh, áfach, atá ar coimeád anois i leabharlann Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Type of material: Journal Article
Publisher: An Sagart
Journal: Léachtaí Cholm Cille
Volume: 34
Start page: 179
End page: 215
Keywords: Cath Cluana TarbhLitríocht na GaeilgeLámhscríbhinní Gaeilge na Mumhan
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
ISSN: 0791-8658
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

455
Last Week
7
Last month
16
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

88
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.