Máire Bhuí Ní Laoghaire: 'file an rilleadh cainte'

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadMáireBh.pdf141.07 kBAdobe PDF
Title: Máire Bhuí Ní Laoghaire: 'file an rilleadh cainte'
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9804
Date: Oct-2002
Online since: 2019-04-04T08:04:31Z
Abstract: Filíocht ó bhéal a chum Mháire Bhuí Ní Laoghaire (1774–ca 1849) i mblianta deiridh na hochtú haoise déag agus i gcéadleath na naoú haoise déag.1 Ní raibh léamh ná scríobh aici, is cosúil, agus ní haon ionadh é, mar sin, go ndírítear aird ar a cumas sa teangain agus ar bhua a cuid aithriseoireachta. Ba chuid dhílis den seanchas i Múscraí Máire Bhuí, is fíor. Thagair Amhlaoibh Ó Luínse al. ‘Fruí Chanaí’ (1872–1947) di, cuirim i gcás, sa tseanchas a bhailigh Seán Ó Cróinín uaidh ón mbliain 1943 go dtí an bhliain 1944.2 B’é teist a bhí ar Mháire Bhuí dar le Pádraig Ó Crualaoi al. ‘Gaedheal na nGaedheal’ (1861– 1949) ná go bhféadfadh sí leanúint den chumadóireacht nuair a theipfeadh na focail ar a lán daoine eile:
Type of material: Journal Article
Publisher: Eighteenth-Century Ireland Society
Journal: Eighteenth-Century Ireland
Volume: 17
Start page: 146
End page: 156
Copyright (published version): 2002 Eighteenth-Century Ireland Society
Keywords: Mháire Bhuí Ní LaoghaireFilíocht ó bhéalOchtú haois déagNaoú haois déag
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
ISSN: 0790-7915
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

447
Last Week
7
Last month
16
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

41
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.