Ag tógaint ar chlocha mullaigh na litríochta

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadDarach.pdf108.55 kBAdobe PDF
Title: Ag tógaint ar chlocha mullaigh na litríochta
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9805
Date: Jan-2015
Online since: 2019-04-04T08:19:25Z
Abstract: Pléisiúr ó chroí agus ónóir phearsanta domsa is ea é an t-úrscéal is déanaí le Darach Ó Scolaí, Na Comharthaí, a lainseáil anseo anocht. Féadaim a dheimhniú go bhfuil arís seod eile litríochta curtha ar fáil ag an bhfear ildánach seoa rug an chraobh leis sa bhliain 2007 nuair a bhuaigh sé duais Oireachtais don gcéad úrscéalaige An Cléireach. Tá a fhios san agaibh ar fad gan dabht, agus tá a fhios agaibh chomh maith go bhfuil i measc na saothar eile próis againn uaidh Feis Tigh Chonáin (2000) agus An Ceithearnach Caolriabhach(2002). A i thinsintí is ea iad seo ar Feis Tighe Chonáin Chinn tSléibheagus Eachtra an Cheithearnaigh Chaoi lriabhaigh, dhá scéal próis a bhaineann le genre na scéalta rómánsaíochta Gaeilge agus atá tagtha anuas chugainn i lámhscríbhinní ón seachtú, ón ochtú agus ón naoú céad déag in Éirinn agus in Albain. Ag cuimhneamh dúinn, mar sin,ar an méid sin ar fad, leabhar na hoíche anocht san áireamh, ba mhaith liomsa aitheantas a thabhairt don tuiscint shoiléir ón taobh istigh agus don mbreithiúnas meáite, údarásach, dá réir, atá ag Darach Ó Scolaí ar phrós comhaimseartha na Gaeilge. Go deimhin, ní miste liom tagairt don áiteamh stuama a dhein sé le déanaí ar Tuairisc.ie. Thagair Darach ansan, mar shampla, don bhfreagracht as próiseas na foilsitheoireachta is ceart d’Oireachtas na Gaeilge a thuiscint.
Type of material: Journal Article
Publisher: Conradh na Gaeilge
Journal: Feasta
Volume: 68
Issue: 1
Start page: 13
End page: 14
Keywords: Darach Ó ScolaíScéalta rómánsaíochta GaeilgeOchtú haois déagNaoú haois déag
Language: ga
Status of Item: Not peer reviewed
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

467
Last Week
7
Last month
16
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

34
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.