An Triail le Mairéad Ní Ghráda

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadTRIAIL.pdf111.93 kBAdobe PDF
Title: An Triail le Mairéad Ní Ghráda
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9806
Date: May-1999
Online since: 2019-04-04T08:26:17Z
Abstract: Is minic ráite é gur bhliain thábhachtach í an bhliain 1939 i stair na nualitríochta Gaeilge. Labhair Breandán Ó Doibhlin ar “a new up surge of creative writing [which] coincided more or less with the outbreak of the Second World War”, mar shampla, agus tá sé ráite ag Seán Ó Tuama gur sa bhliain “sin a thosaigh forbairt na nualitríochta”. Is sa bhliain chéanna sin leis a athbhunaíodh an tOireachtas; tugadh thar n-ais do scríbhneoirí na Gaeilge an forum fé leith a bhíodh ann chun a saothar a chur os comhair a bpobal éisteachta agus a bpobal léitheoireachta. Agus is go fonnmhar a chuaigh scríbhneoirí Gaeilge i mbun pinn ag cumadh filíochta, ag saothrú próis agus ag forbairt na drámaíochta –ní gá dhom é seo a áiteamh oraibh-se, na múinteoirí, a bhíonn ag plé le mórán den abhar so in bhúr gcúrsaí meánscoile, idir chúrsaí sinsearacha agus chúrsaí sóisearacha.
Type of material: Journal Article
Publisher: Foras na Gaeilge
Journal: Feasta
Volume: 52
Issue: 5
Start page: 11
End page: 14
Keywords: NualitríochtaMhairéad Ní GhrádaAn TriailDráma
Language: ga
Status of Item: Not peer reviewed
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

943
Last Week
46
Last month
27
checked on Sep 23, 2021

Download(s) 50

469
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.