Cnósach luachmhar seanráite as lámhscríbhinn Feiritéar 1

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadSeanráite.pdf452.75 kBAdobe PDF
Title: Cnósach luachmhar seanráite as lámhscríbhinn Feiritéar 1
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9807
Date: 2017
Online since: 2019-04-04T08:37:04Z
Abstract: Tá bailiúchán de naoi gcinn déag ar fhichid de lámhscríbhinní Gaeilge ar buanchoimeád inniu i Leabharlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Bailiúchán an Fheiritéaraigh a tugtar air seo, i gcuimhne ar an únaeir bunaidh, Pádraig Feiritéar (1856–1924) ón mBaile Uachtarach i gCorca Dhuibhne, a chuaigh an cuan amach ar imirce go Meiriceá ar bord an Cephalonia i dtreo dheireadh Eanair 1895 agus a cailleadh i Chicago ar 21 Iúil 1924.1 Thug an Feiritéarach leis ó Éirinn a raibh ina sheilbh cheana féin de lámhscríbhinní aige agus chuir sé lena chnósach thall, ag leanúint leis de bheith ag breacadh téacsaí agus ag bailiú a thuilleadh eile fós ó imircigh éagsúla a thug lámhscríbhinní leo go dtí an Domhan Nua. Bhí sé socair aige sarar cailleadh é go mbronnfaí a chuid lámhscríbhinní ar Ollscoil na hÉireann mar chomhartha buíochais agus ómóis as cinneadh Sheanad na hOllscoile go mbeadh an Ghaeilge éigeantach sa Mháithreánach — stádas a tugadh di sa bhliain 1913. Tharla sé sin a bhuíochas ar Dhubhghlas de hÍde, Ollamh le Teanga agus le Litríocht na Nua- Ghaeilge i gColáiste Bhaile Átha Cliath (1909–32), a chuir rún fé bhráid an tSeanaid á mholadh san. Bhí sé mar choinníoll ag fear Iarthar Duibhneach, dá réir, gurbh I gColáiste Bhaile Átha Cliath a bheadh a chuid lámhscríbhinní ar sábháil.
Type of material: Journal Article
Publisher: UCD
Journal: Béaloideas - The Journal of the Folkore of Ireland Society
Volume: 85
Start page: 62
End page: 121
Keywords: Bailiúchán an FheiritéaraighLámhscríbhinníLeabharlann an Choláiste Ollscoile
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
ISSN: 0332-270X
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

554
Last Week
7
Last month
16
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

55
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.