Dán ar Mhurchadh mac Briain Bhóraimhe agus Ríoghain Átha Cliath

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadMnueigse.pdf220.04 kBAdobe PDF
Title: Dán ar Mhurchadh mac Briain Bhóraimhe agus Ríoghain Átha Cliath
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Editors: Mac Mathúna, Liam
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9808
Date: Dec-2000
Online since: 2019-04-04T08:43:55Z
Abstract: Cuirtear eagar anso ar dhán ná fuil ach leagan lámhscríbhinne amháin de ar marthain in Egerton 155 (E). Dánta ón dtréimhse iarchlasaiceach a bhaineann le Cúige Uladh agus Oirghialla is abhar don lámhscríbhinn seo a scríbh Fearghal Ó Raghallaigh idir na blianta 1790 agus 1796.2 Is ón scríobhaí céanna a tháinig LS 26 i leabharlann King’s Inns, a críochnaíodh i 1793.3 Bíodh is ná tugann Ó Raghallaigh aon log scríbhte sa dá lámhscríbhinn seo, tá na cuntaisí orthu sna catalóga ar aon fhocal gur dócha gur de bhunadh Ultach nó de bhunadh thuaisceart Laighean é. Go deimhin, tá sé áitithe go mb’fhéidir gurb ionann iad Fearghal Ó Raghallaigh agus Farrel O Reilly, Easpag caitliceach na Cille Móire (1806-29), a rugadh i bparóiste Chill Mhaighneann ar an dteorainn idir an Mhí agus an Cabhán.4 Más beag féin é an teolas ar chúlra scríobhaí E, is féidir a mheas ar a shon san, ar fhianaise na teangan féin (a scrúdaítear níos mine anso thíos), gur i nGaeilge Uladh a scríbh sé.
Type of material: Journal Article
Publisher: The National University of Ireland
Journal: Éigse: a Journal of Irish Studies
Volume: 32
Start page: 59
End page: 76
Keywords: Fearghal Ó RaghallaighBhéaltraidisiún na hAlbanOchtú haois déag
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
ISSN: 0013-2618
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

468
Last Week
7
Last month
14
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

65
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.