Dán ar Mhurchadh mac Briain Bhóraimhe agus Ríoghain Átha Cliath

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mnueigse.pdf220.04 kBAdobe PDFDownload
Title: Dán ar Mhurchadh mac Briain Bhóraimhe agus Ríoghain Átha Cliath
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9808
Date: Dec-2000
Online since: 2019-04-04T08:43:55Z
Abstract: Cuirtear eagar anso ar dhán ná fuil ach leagan lámhscríbhinne amháin de ar marthain in Egerton 155 (E). Dánta ón dtréimhse iarchlasaiceach a bhaineann le Cúige Uladh agus Oirghialla is abhar don lámhscríbhinn seo a scríbh Fearghal Ó Raghallaigh idir na blianta 1790 agus 1796.2 Is ón scríobhaí céanna a tháinig LS 26 i leabharlann King’s Inns, a críochnaíodh i 1793.3 Bíodh is ná tugann Ó Raghallaigh aon log scríbhte sa dá lámhscríbhinn seo, tá na cuntaisí orthu sna catalóga ar aon fhocal gur dócha gur de bhunadh Ultach nó de bhunadh thuaisceart Laighean é. Go deimhin, tá sé áitithe go mb’fhéidir gurb ionann iad Fearghal Ó Raghallaigh agus Farrel O Reilly, Easpag caitliceach na Cille Móire (1806-29), a rugadh i bparóiste Chill Mhaighneann ar an dteorainn idir an Mhí agus an Cabhán.4 Más beag féin é an teolas ar chúlra scríobhaí E, is féidir a mheas ar a shon san, ar fhianaise na teangan féin (a scrúdaítear níos mine anso thíos), gur i nGaeilge Uladh a scríbh sé.
Type of material: Journal Article
Publisher: The National University of Ireland
Journal: Éigse: a Journal of Irish Studies
Volume: 32
Start page: 59
End page: 76
Keywords: Fearghal Ó RaghallaighBhéaltraidisiún na hAlbanOchtú haois déag
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Google ScholarTM

Check


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.