Dán teagascach dar tús "A dhuine, cuimhnigh ar do chríochaibh déanacha"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaryImmac.pdf467.42 kBAdobe PDFDownload
Title: Dán teagascach dar tús "A dhuine, cuimhnigh ar do chríochaibh déanacha"
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9809
Date: May-2018
Online since: 2019-04-04T09:01:15Z
Abstract: Tá fáil ar dhán teagascach dar tús ‘A dhuine, cuímhnigh ar do chríochaibh déidheancha’ in isteach is amach le cheithre scór lámhscríbhinn de chuid an ochtú agus an naoú céad déag. Tá, leis, ar a laghad dhá aistriúchán Bhéarla tagtha anuas ón tréimhse chéanna scripte. Is léir, mar sin, go raibh an-éileamh ar an dán féin i measc scríobhaithe in Éirinn san am úd. Chífear thíos gur i meadaracht an chaointe atá sé cumtha, ach má tá, ní roinntear é i strófa ceathairlíneacha tríd síos sna lámhscríbhinní: riaradh neamhstrófach atá le fáil i bhfoinsí áirithe, foinsí luatha áirithe ina measc, agus éagsúlacht iontu san i líon iomlán na línte (ó idir c.240 agus c.280 líne). Nuair a cloítear leis an bhfoirm cheathairlíneach, tá éagsúlacht le sonrú anseo chomh maith sna lámhscríbhinní maidir le líon na véarsaí, ach gur idir trí fichid agus deich is trí fichid véarsa an gnás a bheag nó a mhór.
Type of material: Book Chapter
Publisher: Coiscéim
Keywords: FilíochtScríobhaithe in ÉirinnOchtú haois déagNaoú haois déagLámhscríbhinní
Other versions: https://www.litriocht.com/product/saoi-na-feile/
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
Is part of: Newman, S., Ó Cróinín, B. Ó Paircín, L. (eds.). Saoi na féile: aistí ar litríocht Ghaeilge an ochtú haois déag in onóir do Úna Nic Éinrí
ISBN: 6660012180196
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.