Dán teagascach dar tús "A dhuine, cuimhnigh ar do chríochaibh déanacha"

Files in This Item:
 File SizeFormat
DownloadMaryImmac.pdf467.42 kBAdobe PDF
Title: Dán teagascach dar tús "A dhuine, cuimhnigh ar do chríochaibh déanacha"
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9809
Date: May-2018
Online since: 2019-04-04T09:01:15Z
Abstract: Tá fáil ar dhán teagascach dar tús ‘A dhuine, cuímhnigh ar do chríochaibh déidheancha’ in isteach is amach le cheithre scór lámhscríbhinn de chuid an ochtú agus an naoú céad déag. Tá, leis, ar a laghad dhá aistriúchán Bhéarla tagtha anuas ón tréimhse chéanna scripte. Is léir, mar sin, go raibh an-éileamh ar an dán féin i measc scríobhaithe in Éirinn san am úd. Chífear thíos gur i meadaracht an chaointe atá sé cumtha, ach má tá, ní roinntear é i strófa ceathairlíneacha tríd síos sna lámhscríbhinní: riaradh neamhstrófach atá le fáil i bhfoinsí áirithe, foinsí luatha áirithe ina measc, agus éagsúlacht iontu san i líon iomlán na línte (ó idir c.240 agus c.280 líne). Nuair a cloítear leis an bhfoirm cheathairlíneach, tá éagsúlacht le sonrú anseo chomh maith sna lámhscríbhinní maidir le líon na véarsaí, ach gur idir trí fichid agus deich is trí fichid véarsa an gnás a bheag nó a mhór.
Type of material: Book Chapter
Publisher: Coiscéim
Keywords: FilíochtScríobhaithe in ÉirinnOchtú haois déagNaoú haois déagLámhscríbhinní
Other versions: https://www.litriocht.com/product/saoi-na-feile/
Language: ga
Status of Item: Peer reviewed
Is part of: Newman, S., Ó Cróinín, B. Ó Paircín, L. (eds.). Saoi na féile: aistí ar litríocht Ghaeilge an ochtú haois déag in onóir do Úna Nic Éinrí
ISBN: 6660012180196
This item is made available under a Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ie/
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Page view(s)

465
Last Week
7
Last month
15
checked on Sep 23, 2021

Download(s)

114
checked on Sep 23, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


If you are a publisher or author and have copyright concerns for any item, please email research.repository@ucd.ie and the item will be withdrawn immediately. The author or person responsible for depositing the article will be contacted within one business day.