Saothrú na Gaeilge san Eoraip: fianaise ón Meánaois

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comhar_Nollaig_2018.pdf120.93 kBAdobe PDFDownload
Title: Saothrú na Gaeilge san Eoraip: fianaise ón Meánaois
Authors: Ní Úrdail, Meidhbhín
Permanent link: http://hdl.handle.net/10197/9822
Date: 12-Dec-2018
Online since: 2019-04-04T12:13:56Z
Abstract: Bhí litríocht na Gaeilge á saothrú riamh anall i gcomhthéacsanna éagsúla lasmuigh d’oileán na hÉireann. Ní fearr mar léiriú ar an méid sin ‘Seanmóin Cambrai’, ceann d’fhoinsí scríofa is luaithe na Sean-Ghaeilge Moiche (c.600–700) agus an téacs seanmóna is luaithe atá tagtha anuas chugainn. I gcathair Cambrai i dtuaisceart na Fraince atá sé seo ar coimeád inniu, i lámhscríbhinn meamraim san Bibliothèque Municipale (LS 679, fóiliónna 37r–38r), agus tháinig sé chun solais i gcéad uair I saothar iomriteach Johann Kaspar Zeuss Grammatica Celtica (1853). Bíodh is go bhfuil an téacs neamhiomlán, tá eolas an-luachmhar le fáil ann ar an tSean-Ghaeilge mar theanga scríofa. Maidir le bunaidhm an údair anaithnid, is é is dóichí ná gur chuir sé a théacs le chéile i gcomhair ócáid liotúirgeach éigin in ómós do mhairtírigh na hEaglaise. Cúig thagairt ón Tiomna Nua a leagann bonn tábhachtach na seanmóna féin: aon cheann amháin ó Shoiscéal Mhatha (‘Más áil le haon duine bheith ar mo bhuíon, séanadh sé é féin, tógadh suas a chros agus leanadh mé’, Mth. 16:24) agus ceithre thagairt ó eipistilí Phóil.
Type of material: Journal Article
Publisher: Comhar
Journal: Comhar
Volume: 78
Issue: 12
Keywords: Saothrú na Gaeilge san EoraipMeánaoisAn tSean-Ghaeilge
Other versions: https://comhar.ie/iris/78/12/
Language: en
Status of Item: Peer reviewed
Appears in Collections:Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection

Show full item record

Google ScholarTM

Check


This item is available under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland. No item may be reproduced for commercial purposes. For other possible restrictions on use please refer to the publisher's URL where this is made available, or to notes contained in the item itself. Other terms may apply.