Now showing 1 - 10 of 19
 • Publication
  TG4 Féiniúlacht agus Saoránacht
  (Manchester University Press, 2001)
  Pléitear stair an chraolacháin Ghaeilge thar na cúig bliana is seachtó ó thosaigh an stáisiún raidid 2RN, suas go dtí an lá atá innin ann agus teacht TG4. Cuirtear an argóint chun cinn go bhfuil coimhlint ann idir dhá idé—eolaíocht — bíonn daoine ag súil go mbeidh TG4 in ann freastal ar an mhionlach a labhrann Gaeilge agus teacht ar airgead ó fhógraíocht a bhíonn ag brath ar lucht féachana níos mó ná mar atá fáil i mease lucht labhartha na Gaeilge amháin. Ar an lámh eile de thig le TG4 ról tábhachtach a bheith aici mar réimse miotasach inar féidir le Gaeilgeoirí a bhféinuúlacht a dhlisteanú.
    162
 • Publication
  The Unhappy Viewer: Heavy Television Viewing, Happiness, Social Interaction and the Situation of the Sociology of the Media
  (International Sociological Association, 2018-03) ;
  In this paper the role of television in crowding out other social activities is considered in the context of a number of attitudes and feelings. Correlations based on European Social Survey data are presented that demonstrate that the more television people watch the less they participate in social interactions and the less happy etc. they are. It is also indicated that television is just one small part of the wider explanation of the degree of social interaction or happiness. Sociology, it is argued, still has a lot to offer us in coming to a more nuanced understanding for the phenomenon of television and its role in people’s lives.
    207
 • Publication
  Náisiúnachas leamh i 'bpobal inbhuanaith' in aice le teorainn na Fraince agus na Gearmáine
  (Manchester University Press, 2013-05)
  Patriotism is not completely dissimilar to nationalism, it is a type of nationalism. One could say that patriotism is a type of cold or banal nationalism. In Germany, in places and on occasions one would expect banal symbols of the nation, they are absent, or deliberately played down. Nonetheless, the nation is presented using the best available evidence, i.e. the things of which the nation is most proud. Although the symbolism is not apparent in them, they provide banal support for national pride and they have the potential to become national symbols in circumstances of hot nationalism. In this paper an ecologically friendly neighbourhood in Germany is discussed as an example of these types of dormant symbols.
    237
 • Publication
  The Irish Language and Television: National Identity, Preservation, Restoration and Minority Rights
  (Wiley, 1996-06)
  This paper examines the new Irish language television channel, Teilifis na Gaeilge. The politico-ideological and economic environments are assessed as factors influencing the formulation of the policies in which Irish language television is and has been placed. It is argued that the aims of the restoration and preservation of Irish, which are related to the building of the nation, are ideologically unacceptable in the current environment and that the economic arena of competition, in which RTE television operates, hinders it from providing a public service for the Irish speaking minority. It is argued that the new channel must be separate from RTE and founded on a minority rights policy.
  Scopus© Citations 14  1179
 • Publication
  Teilifís na Gaeilge as a Public Sphere
  (Dublin Institute of Technology, 1998)
  The public sphere is an heuristic concept employed as an ideal type in critique of that 'space' which exists between the individual and the state. Habermas claims that the public sphere has become transformed from a sphere of rational-critical debate to a sphere of consumption. Today the public sphere is mediated by the mass media, especially television. In this paper the role played by the Irish language media is critically assessed. It is argued that although the public sphere has been transformed Irish speakers have not 'existed' in the 'national' public sphere and that therefore these media provide an opportunity for Irish speakers to exist as a public. Finally it is claimed that public access is crucial for fulfilling the democratic potential of a public sphere.
    171
 • Publication
  Féiniúlacht agus teanga
  Sa chaibidil seo dírítear ar an bhféiniúlacht, an náisiún agus teanga. Cuirtear béim ar leith ar choincheap na féiniúlachta de bhrí gurb é coincheap an náisiúin fócas na caibidle. Trasnaíonn coincheap na teanga an dá choincheap eile chun an plé a chur i gcomhthéacs sochtheangeolaíochta. Tá an Ghaeilge ina fráma don phlé uilig. Tugtar eolas don léitheoir ar chuid de na príomhchoincheapa a bhaineann le féiniúlacht agus go háirithe le féiniúlacht náisiúnta, chomh maith le tuiscint ar ról na Gaeilge maidir le teacht chun cinn agus seasamh náisiún agus fhéiniúlacht náisiúnta na hÉireann.
    463
 • Publication
  Gaeilgeoirí agus an tArdoideachas: an gaol idir an t-oideachas agus cumas labhartha Gaeilge
  (St Mary’s University College. Department of Irish, 2008-10) ;
  San alt seo cuirtear i láthair torthaí nua taighde a thaispeánann go bhfuil coibhneas ann idir cumas labhartha Gaeilge agus leibhéal oideachais. Is léir ón taighde a rinne na húdair gur mó an seans go rachadh daoine le Gaeilge, ná daoine gan í, chun na hollscoile. Is ar shonraí a tháinig chun solais ó shuirbhé faoi fhéiniúlacht náisiúnta arinne an Clár Suirbhé Comhdhaonaí Idirnáisiúnta (International Social Survey Programme–ISSP) a bhunaigh na húdair a n-anailís. Is mó an gaol seo (idir oideachas agus cumas labhartha Gaeilge) i measc daoine a rugadh sna 1950dí agus sna 1960dí, agus go háirithe i measc ban den aois sin, ach níl an gaol seo le brath le roinnt blianta anuas de bharr athruithe a rinneadh ar an chóras oideachais agus de bharr an bhorrtha san eacnamaíocht. Pléitear na torthaí seo i gcomhthéacs na feidhme polaitiú la a rinneadh den Ghaeilge agus den chóras oideachais thar na glúinte in Éirinn, fiú ar na saolta deireanacha. Pléitear an tionchar a bhí ag athruithe sa chóras oideachais ar an Ghaeilge, chomh maith le tábhacht na Gaeilge mar chaipiteal cultúrtha agus sio mbalach.
    295
 • Publication
    1546
 • Publication
  Irish language, Irish nation
  (Manchester University Press, 2014-11)
  Nearly half the country speaks Irish. Erroneous as this statement may appear, results from the 2011 census indicate that 42 per cent of the population of the Republic of Ireland can speak Irish. The figure has been this high since the 1990s and had doubled since the 1970s. Most people in Ireland would suspect the accuracy of this figure and would believe that few people can speak Irish. Why then do so many people claim to be able to speak Irish? The answer appears to lie in the connection between the Irish language and the Irish nation.
    619