Now showing 1 - 10 of 19
 • Publication
  TG4 Féiniúlacht agus Saoránacht
  (Manchester University Press, 2001)
  Pléitear stair an chraolacháin Ghaeilge thar na cúig bliana is seachtó ó thosaigh an stáisiún raidid 2RN, suas go dtí an lá atá innin ann agus teacht TG4. Cuirtear an argóint chun cinn go bhfuil coimhlint ann idir dhá idé—eolaíocht — bíonn daoine ag súil go mbeidh TG4 in ann freastal ar an mhionlach a labhrann Gaeilge agus teacht ar airgead ó fhógraíocht a bhíonn ag brath ar lucht féachana níos mó ná mar atá fáil i mease lucht labhartha na Gaeilge amháin. Ar an lámh eile de thig le TG4 ról tábhachtach a bheith aici mar réimse miotasach inar féidir le Gaeilgeoirí a bhféinuúlacht a dhlisteanú.
    135
 • Publication
  Irish-language broadcasting: history, ideology and identity
  (Sage Publications, 2002)
  Irish-language broadcasting is discussed. The history of Irish-language broadcasting is outlined from the 1920s to the present. Irish-language broadcasting since the 1960s is placed in the context of two competing ideologies - a traditional and a modern ideology. These ideologies are the foundations on which contradictory demands placed on TG4 are built. The conflict between minority rights and market forces are discussed in relation to TG4. It is argued that although TG4 might be expected to offer Irish speakers a public sphere in which they can participate democratically as citizens, it is more likely that TG4 plays another important role of offering a mythic domain for the construction of identity.
    1601Scopus© Citations 13
 • Publication
  Na Meáin
  (Cois Life, 2012-01)
    220
 • Publication
    1409
 • Publication
  Linguistic Elitism: the Advantage of Speaking Irish Rather than the Irish-speaker Advantage
  (The Economic and Social Review, 2011) ;
  This paper contributes to the discussion of linguistic elitism in this journal (Borooah et al., 2009). Two main questions are addressed. First, most 'census Irish speakers' are not in fact Irish speakers and the majority of Irish speakers proper are not a coherent group. Second, the Irish language is part of the cultural capital which can be acquired by people with an 'advantage'. The argument is made that people with an advantage are more likely to speak Irish rather than Irish speakers being more likely to have an advantage.
    698
 • Publication
  Gaeilgeoirí agus an tArdoideachas: an gaol idir an t-oideachas agus cumas labhartha Gaeilge
  (St Mary’s University College. Department of Irish, 2008-10) ;
  San alt seo cuirtear i láthair torthaí nua taighde a thaispeánann go bhfuil coibhneas ann idir cumas labhartha Gaeilge agus leibhéal oideachais. Is léir ón taighde a rinne na húdair gur mó an seans go rachadh daoine le Gaeilge, ná daoine gan í, chun na hollscoile. Is ar shonraí a tháinig chun solais ó shuirbhé faoi fhéiniúlacht náisiúnta arinne an Clár Suirbhé Comhdhaonaí Idirnáisiúnta (International Social Survey Programme–ISSP) a bhunaigh na húdair a n-anailís. Is mó an gaol seo (idir oideachas agus cumas labhartha Gaeilge) i measc daoine a rugadh sna 1950dí agus sna 1960dí, agus go háirithe i measc ban den aois sin, ach níl an gaol seo le brath le roinnt blianta anuas de bharr athruithe a rinneadh ar an chóras oideachais agus de bharr an bhorrtha san eacnamaíocht. Pléitear na torthaí seo i gcomhthéacs na feidhme polaitiú la a rinneadh den Ghaeilge agus den chóras oideachais thar na glúinte in Éirinn, fiú ar na saolta deireanacha. Pléitear an tionchar a bhí ag athruithe sa chóras oideachais ar an Ghaeilge, chomh maith le tábhacht na Gaeilge mar chaipiteal cultúrtha agus sio mbalach.
    242
 • Publication
  Irish language, Irish nation
  (Manchester University Press, 2014-11)
  Nearly half the country speaks Irish. Erroneous as this statement may appear, results from the 2011 census indicate that 42 per cent of the population of the Republic of Ireland can speak Irish. The figure has been this high since the 1990s and had doubled since the 1970s. Most people in Ireland would suspect the accuracy of this figure and would believe that few people can speak Irish. Why then do so many people claim to be able to speak Irish? The answer appears to lie in the connection between the Irish language and the Irish nation.
    559
 • Publication
  Teilifís na Gaeilge as a Public Sphere
  (Dublin Institute of Technology, 1998)
  The public sphere is an heuristic concept employed as an ideal type in critique of that 'space' which exists between the individual and the state. Habermas claims that the public sphere has become transformed from a sphere of rational-critical debate to a sphere of consumption. Today the public sphere is mediated by the mass media, especially television. In this paper the role played by the Irish language media is critically assessed. It is argued that although the public sphere has been transformed Irish speakers have not 'existed' in the 'national' public sphere and that therefore these media provide an opportunity for Irish speakers to exist as a public. Finally it is claimed that public access is crucial for fulfilling the democratic potential of a public sphere.
    137