Now showing 1 - 10 of 51
 • Publication
  Seachadadh Cath Cluana Tarbh sna lámhscríbhinní
  (An Sagart, 2004-04)
  Is féidir a áiteamh go bhfuil Cath Cluana Tarbh (CCT) ar cheann desna scéalta próis is líonmhaire a cóipeáladh, b’fhéidir, i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge. In aiste réamhráidh a ghabhann lena eagrán de Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne ón mbliain 1857, cuirim i gcás, luaigh Standish H. O’Grady CCT i measc na scéalta próis a bhí ‘popular and well known’ i litríocht na Gaeilge. Beagán fé bhun fiche bliain ina dhia’ san, scríbh Proinsias Ó Catháin aiste dar teideal ‘Report on the present state of the Irish Language and literature in the Province of Munster’. D’áirimh an Cathánach ansúd go raibh CCT ar cheann desna scéalta ba choitianta a bhí á scaipeadh sa dara leath den naoú céad déag i lámhscríbhinní Gaeilge na Mumhan.Tagann an fhianaise fé mar atá sí inniu againn leis an méid sin. Tá naoi is cheithre scór lámhscríbhinní tagaithe anuas slán chugainn ina bhfuil an scéal próis dar teideal CCT mar chuid dá n-abhair. Go deimhin, is ceart aon fhoinse amháin eile a áireamh anso chomh maith i.e. LS 27 aluaigh an Canónach Pádraig de Paor i measc na lámhscríbhinní Gaeilge a bhí ina sheilbh.Tá an lámhscríbhinn úd ar iarraidh inniu ó chnósach an Phaoraigh, áfach, atá ar coimeád anois i leabharlann Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.
    443
 • Publication
  An t-ár agus an t-ocras: a Clare scribe's response to the Great Famine
  (National University of Ireland, 2019-07-22)
  MÍCHEÁL Ó RAGHALLAIGH, alias Michael O’Reilly, has come to be associated with Ennistymon in the northwest barony of Corcomroe, Co. Clare. Published accounts of him include a brief mention in an overview of the poets of that county published by T. F. O’Rahilly as well as those by Pádraig Ó Fiannachta and Eilís Ní Dheá. Pádraig de Brún has suggested that the ‘Michael Reilly’ employed as a teacher for the Clare district by the Irish Society in 1826 is perhaps the same as our scribe. In light of a colophon written in 1855 in which Ó Raghallaigh tells his reader that he was seventy years of age, he was born in 1785 or 1786. Moreover, according to a note by a fellow scribe, Domhnall Mac Consaidín (fl. c.1845–1876) of Kilnamona in the barony of Inchiquin, it appears that Ó Raghallaigh may have been a native of Co. Cavan and it would seem that he died in 1856. Indeed, if we are to believe what George Macnamara mentioned in passing in an article on the O’Davorens of Cahermacnaghten in northwest Clare, it was a particularly gruesome death, Ó Raghallaigh having been ‘poisoned by rat-poison, probably arsenic, accidentally put in a cake of which he partook, sometime in the early fifties of the last [i.e. nineteenth] century, and his books and MSS. were scattered to the four winds of heaven’.
    489
 • Publication
  Léann agus litríocht sa naoú céad déag: cás Chúige Uladh
  (University of Ulster, 2012-10)
  Is leis an bpíosa véarsaíoch ta seo a thosnaíonn aiste i mBéarla ar staid na teangan agus na litríochta in Ultaibh sa naoú céad déag dar teideal ‘Essay on the present state of the Irish language and literature in the Province of Ulster. De réir an cholafain a ghabhann leis an aiste féin, dobé ‘Próinsias Ó Catháin Francis Keane’ anteaglamaí, agus chuir sé a chuid oibre i gcrích i‘ 20 Newcomen Avenue, Nth Strand, Dublin 1st March 1876’.
    390
 • Publication
  Ag tógaint ar chlocha mullaigh na litríochta
  (Conradh na Gaeilge, 2015-01)
  Pléisiúr ó chroí agus ónóir phearsanta domsa is ea é an t-úrscéal is déanaí le Darach Ó Scolaí, Na Comharthaí, a lainseáil anseo anocht. Féadaim a dheimhniú go bhfuil arís seod eile litríochta curtha ar fáil ag an bhfear ildánach seoa rug an chraobh leis sa bhliain 2007 nuair a bhuaigh sé duais Oireachtais don gcéad úrscéalaige An Cléireach. Tá a fhios san agaibh ar fad gan dabht, agus tá a fhios agaibh chomh maith go bhfuil i measc na saothar eile próis againn uaidh Feis Tigh Chonáin (2000) agus An Ceithearnach Caolriabhach(2002). A i thinsintí is ea iad seo ar Feis Tighe Chonáin Chinn tSléibheagus Eachtra an Cheithearnaigh Chaoi lriabhaigh, dhá scéal próis a bhaineann le genre na scéalta rómánsaíochta Gaeilge agus atá tagtha anuas chugainn i lámhscríbhinní ón seachtú, ón ochtú agus ón naoú céad déag in Éirinn agus in Albain. Ag cuimhneamh dúinn, mar sin,ar an méid sin ar fad, leabhar na hoíche anocht san áireamh, ba mhaith liomsa aitheantas a thabhairt don tuiscint shoiléir ón taobh istigh agus don mbreithiúnas meáite, údarásach, dá réir, atá ag Darach Ó Scolaí ar phrós comhaimseartha na Gaeilge. Go deimhin, ní miste liom tagairt don áiteamh stuama a dhein sé le déanaí ar Tuairisc.ie. Thagair Darach ansan, mar shampla, don bhfreagracht as próiseas na foilsitheoireachta is ceart d’Oireachtas na Gaeilge a thuiscint.
    255
 • Publication
  Patrick Ferriter (1856-1924): an Irish Scholar at Home and Abroad
  (New York University, 2019)
  Scholarly research from the 1980s onwards on emigration from Ireland to New York informs us that by the second half of the nineteenth century, the city was home to a significant number of Irish migrants. Research by the late Professor Kenneth Nilsen, in particular, makes for fascinating reading about the efforts of a number of literate Irish speakers who, on settling in New York, set about actively promoting their native language in the city. Early records of the Catholic Church in New York also yield some evidence of the use of the Irish language. The city’s first Catholic pastor, for example, an Offaly-born Capuchin friar by the name of Father Charles/Maurice Whelan (1741–1806) began ministering in St. Peter’s Church in 1785, and was described as being “more fluent in Gaelic and French than in English.” Following the establishment in Dublin of the Irish literary society known as the Ossianic Society on St. Patrick’s Day 1853, moreover, a New York branch was founded in 1858 and devoted itself, among other things, to Irish-language instruction.
    500
 • Publication
  Dichter der nachklassischen Zeit Irlands und ihre Vision
  (Nodus Publikationen, 2004-10)
  Visionsliteratur ist in Irland seit der altirischen Periode bekannt, und Prosa-Texte wie Baile Chuinn Chétchathaig, ‘Die Raserei von Conn der hundert Kriege’, Baile in Scáil, ‘Die Raserei des Scál’, und Aislinge Óengusso, ‘Der Traum von Óengus’, sind die frühesten Belege dieser literarischen Gattung in irischer Sprache. Visionsliteratur bezieht sich in diesem Beitrag jedoch auf die Aisling oder ‘Visionsdichtung’, deren Ursprung im 17. und im 18. Jh. liegt. In der typischen Eröffnungsszene dieser Dichtung begegnet der Dichter, der sich alleine befindet, einer schönen Frau, die Irland verkörpert. Von ihr wird die Wiederherstellung einer alten Ordnung vorhergesagt. Diese ist also eine Dichtung, die eine bestimmte zeitgenössische politische Botschaft vermittelt.
    181
 • Publication
  Ein irisches Schmähgedicht aus dem 19. Jahrhundert
  (Curach Bhán Publications, 2009-08)
  This paper presents a critical edition of a poem beginning A lucht iúil n Mumhan maorga which, according to its accompanying heading, was composed by Peadar (Peattair) Ó Longáin (b. 1801) from Cork. Only one copy appears to have survived, i.e. that in RIA MS 941 (23 C 10). The poem’s sardonic tone is reminiscent of the seventeenth-century anonymous prose composition Pairlement Chloinne Tomáis, or ‘TheParliament of Clann Tomáis’,and it echoes a continuing underlying theme in the latter work, i.e. the downfall of the native mandarin class and a concomitant loss of native learning. The object of the poet’s scathing tongue is identified in line twenty-eight as Ribeart an méirleach, or ‘Robert the villain’, a representative of a boorish peasant class who slavishly apes an English-orientated gentry.
    194
 • Publication
  Pádraig Feiritéar (1856–1924): Scoláire Gaeilge sa Bhaile is i gCéin
  (New York University, 2019)
  Is léir ar an taighde scolártha ar an imirce ó Éirinn go Nua Eabhrac atá curtha ar fáil ó na 1980aí ar aghaidh go raibh líon substaintiúil Éireannach lonnaithe sa chathair seo faoin dara leath den naoú céad déag.1 Tá eolas an-spéisiúil curtha ar fáil go háirithe ag an Ollamh Kenneth Nilsen, nach maireann, mar gheall ar chainteoirí a bhí liteartha sa Ghaeilge a luigh amach go gníomhach ar a dteanga dhúchais a chur chun cinn i gcathair Nua Eabhrac tar éis dóibh socrú síos inti. Tá fianaise áirithe ó thaifid luatha na hEaglaise Caitlicí i Nua Eabhrac ar úsáid na Gaeilge.
    399
 • Publication
  Observations on the text known as the Leabhar Oiris
  (Uppsala University, 2013-11-01)
  The importance which Geoffrey Keating’s Foras Feasa ar Éirinn attached to the O’Briens of Thomond as key figures in Ireland’s glorious past continued in subsequent Irish narrative tradition, resulting thereby in the emergence of what the present writer has termed elsewhere an ‘O’Brien Saga’, which was developed and promoted in five key eighteenth-century prose texts. The first of these is a romantic literary re-enactment of the battle of Clontarf with the title Cath Cluana Tarbh, one of the most popular prose texts to be transmitted in the post-classical Irish manuscript sources.2 Three discrete sets of annals, mainly concerned with Munster affairs, present their own particular encomium of the O’Briens of Thomond, while giving the battle of Clontarf and events surrounding it a central place in their respective narratives.
    25
 • Publication
  The literary legacy of Keating's Foras Feasa ar Éirinn
  (The Irish Texts Society, 2008-01)
  In considering the legacy of Foras Feasa ar Éirinn (FFÉ) by Séathrún Céitinn, or Geoffrey Keating, we may reasonably expect that the work’s influence on prose histories of Ireland to have merited particular scholarly attention. The concern in what follows here, however, is not so much with the work’s effect on the course of Irish historiography, but rather with its literary legacy as a significant link in a carefully forged chain of literary prose narratives. While this significance applies to narrative content, it also incorporates the more abstract matter of the dynamic role of the transmitter of narrative — that of the scribe — in the eighteenth and nineteenth centuries. In other words, it will be argued that the literary legacy of Keating’s FFÉ not only influenced the content itself of the material being transmitted, but also spurred the literary creativity of scribes to engage with a given text and indulge in editorial intrusions, thereby resulting in a newly created text, or, if you will, a re-created text.
    126